vrijdag 31 augustus 2012

Eenvoudige tekening/ Simple drawing

Eenvoudige tekening.
De gele bolvormige bloemen zijn de inspiratiebron...


Simple drawing.
The yellow spherical flowers are the source of inspiration ...

donderdag 30 augustus 2012

Quote: Geluk / Happiness...

Happiness is like a butterfly
it drops down on you
when you least expect it... 
- Inge -

Het zijn speciale momenten als er een vlinder op je hand gaat zitten.
These are special moments when a butterfly is sitting on your hand ...


 

woensdag 29 augustus 2012

Tolmiea menziesii


Tolmiea menziesii

Eén van mijn favoriete planten:
*-kindje-op-moeders-schoot-*
 Het blad voelt zacht en aaibaar aan,
de kindjes groeien op de bladeren.
Bladkleur: geelgroen-bont
Het is een schaduwplant, liever geen zon.

One of my favorite plants:*piggyback*
The leaves feel soft and cuddly,
the kids grow on the leaves
.
leaf color: Yellowish fur
 It is a shade plant, prefer no sun.


dinsdag 28 augustus 2012

Collect & sketch

 
Ik heb allerlei  blaadjes verzameld  uit mijn tuin en dit zijn niet alle soorten.
Het is een mooie collectie en je kunt duidelijk de verschillende vormen zien van de blaadjes. 
Ik heb er een aantal uitgekozen om te schetsen.

I have collected all kinds of leaves from my garden and these are not all kinds.
It's a beautiful collection and you can clearly see the different shapes of the leaves
I have chosen some to sketch.


maandag 27 augustus 2012

Kleurrijke besjes / Colorful berries
Ik heb verschillende foto's van de besjes gemaakt en een takje meegenomen naar huis .
 I have made ​​several pictures of the berries and brought home a twig.

 De schets / The sketch...

Het inkleuren / The coloring...

Het resultaat/ The result...
De tekst:
Ik maakte een wandelde buiten en ik zag.... deze besjes in herfst kleuren.
 Ze hingen in trosjes van ongeveer 8 - 10 besjes.
De besjes hadden verschillende kleuren, oranje, rood, geel en groen.
De donkerbruine steeltjes hebben een mooie vorm.
De natuur laat ons mooie warme herfstkleuren zien
Ontdekt op 21 augustus 2012

The text:

I walked outside and I saw .... these berries in autumn colors.
  They hung in bunches of about 8-10 berries.
The berries had different colors, orange, red, yellow and green.
The dark brown stalks have a nice shape.
Nature shows us beautiful warm autumn colors
Discovered on August 21, 2012


woensdag 22 augustus 2012

Een klein notitieboekje / A little notebook

Ik vond een klein notitieboekje en was benieuwd of ik daar met waterverf op kon werken. 
Het is een leuk klein boekje en makkelijk mee te nemen. 
 Handig voor snelle kleine schetsen.
Ik kan het  thuis afmaken met waterverf. 

I found a small notebook and was wondering if I could work on it with watercolor. 
It's a fun little book and easy to carry. 
Handy for quick small sketches.
I can finish it at home with watercolor. 


Mijn notities:
Is dit het begin van de herfst?
Overal op de grond onder de bomen lagen eikeltjes in verschillende grotes.
Ik vind het leuk om ze mee te nemen naar huis en 
dan zal ik ze in een kleine vaas doen als herfst decoratie.
My notes:
Is this the beginning of autumn?
Everywhere on the ground under the trees were acorns in different sizes.
I like to take them home and then put them in a small vase as autumn decoration.

 
...leuk patroon op het hoedje...
...nice pattern on the cap...

 En ja het werkt perfect!
 And yes it works perfectly!

Dit is het resultaat!
  This is the result!

dinsdag 21 augustus 2012

Een heerlijke wandeling / A lovely walk

Vanmorgen heb ik een wandeling gemaakt van bijna 2 uur in de
omgeving waar ik woon en heb 98 foto's gemaak!
This morning I made ​​a walk of almost 2 hours in the area where I live 
and have taken 98 pictures!


Ik liep langs een maisveld in de richting van bosrijke gebieden.
 I walked along a corn field in the direction of wooded areas.


Zo zag ik ook een witte vlinder verstrikt zitten in het web van een spin , ze bewoog niet.
Maar toen ik haar eruit wilde pakken begon ze te fladderen, ze leefde nog. 
Ik heb haar uit het web gehaald en ze heeft gezeten een poosje op mijn hand .
Toen ik een foto wilde maken van haar vloog ze weg.

So I saw a white butterfly trapped in the web of a spider, she did not move.
But when I wanted to take her out, she began to flutter, she was still alive. 
I have her removed from the web and she has sat for a while on my hand.
When I wanted to make a picture of her, she flew away. Ik heb veel prachtige bloemen en planten gezien.
De kleuren en vormen zijn zo mooi.
Het is ongelooflijk wat je kunt tegenkomen in de natuur.
Even stilstaan, ogen dicht en luisteren naar de vogels en de stilte.
 

I have seen many beautiful flowers and plants. 
 The colors and shapes are so beautiful.
It's unbelievable what you can encounter in nature.
Hold still, eyes closed, listening to the birds and the silence.


Het was heerlijk buiten. 
Ik heb genoten van deze wandeling en ik ben blij
 met de dingen die ik heb verzameld.
Ik ben dankbaar voor woon in een prachtige omgeving.


It was lovely outside. 
I enjoyed this walk and I am happy with the things I've collected.
I am thankful for living in a beautiful environment.maandag 20 augustus 2012

Mijn tuin / My garden

Ik woon in een bosrijke omgeving. 
Er zijn tal van bomen rond mijn huis
 en het bos ligt op 20 minuten rijden op een fiets.

Mijn tuin is de eerste plaats in mijn omgeving waar ik graag wil zijn. 
Het is een plek waar ik van geniet en kan ontspannen.
Elke keer ontdek ik weer iets nieuws
Ik zit daar te schetsen en ik maak allerlei foto's.
Ik hou van het kijken naar vlinders en bijen op zoek naar honing.
Soms ontdek ik insecten die ik nog niet eerder heb gezien
Het is er nooit saai.

I live in a wooded area. 
There are lots of trees around my house
 and the forest is 20 minutes away on a bike.

My garden is the first place in my area where I want to be. 
It is a place where I can relax and enjoy.
Every time I discover something new.
I sit there sketching and I make all kinds of photos.
I love watching butterflies and bees looking for honey.
Sometimes I discover bugs that I have not seen before
It is never boring.

zondag 19 augustus 2012

Bloemen in mijn tuin


Ik heb veel verschillende bloemen in mijn tuin. 
Ik heb verschillende soorten op de foto gezet om een collage te maken. 
Ik vind de kleuren en verschillende vormen prachtig. 
Het is net een kleurenpalet.


I have many different flowers in my garden. 
 I put different types on the photo for a collage. 
 I like the colors and different shapes. 
It is like a color palette.

zaterdag 11 augustus 2012

Inspiratiebron/ Source of inspiration


Mijn tuin is een grote bron van inspiratie. In en om mijn vijver leven allerlei dieren zoals deze padden. Ik was verrast omdat ze  vast zitten aan elkaar. Zo zwommen ze rond in de vijver en het was grappig om te zien. Ik heb een aantal foto's gemaakt als voorbeeld om na te tekenen. Hier het resultaat.


My garden is a great source of inspiration. In and around my pond life all kinds of animals like this toad. I was surprised because they are stuck to each other. So they swam around the pond and it was funny to see. I made ​​some pictures as examples to draw. Here the result.Zomaar een dag in Augustus...

Today is a beautiful day! 

Button to flower / Bussy Bee...

Tommie's morning ended with a wet ass because he was too excited to turn around when he was rolling in the grass, he fell with his ass in the pond
 
 Come Tommie then I dry off your wet ass :))

What a beautiful gift, a butterfly came to rest several minutes on my hand

donderdag 9 augustus 2012

Miracles of Nature


De natuur inspireert mij met al haar vormen en kleuren. Ik blijf me verwonderen hoe prachtig ze is met al haar bewoners. Ik geniet van het samenzijn met de natuur en ik wil haar op verschillende manieren laten zien. Ik teken, schilder en fotografeer veel.  Ik wil op dit blog mijn manier van kijken naar de natuur met jou delen. 
Miracles of Nature.
Nature inspires me in all its forms and colors. I continue to wonder how wonderful she is with all its inhabitants. I enjoy being with nature and I want to show her in various ways. I draw, paint and photograph a lot. I want to share on this blog my way of looking at nature with you. 
Miracles of Nature.